Українська мова

https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/5-klas/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatciyi-14562/rechennia-z-odnoridnimi-chlenami-koma-mizh-odnoridnimi-chlenami-rechennia-39061

Українська література

1. https://naurok.com.ua/multimediyna-prezentaciya-do-uroku-taras-shevchenko-priroda-v-poezi-za-soncem-hmaronka-plive-kartini-dovkolishnogo-svitu-prirodi-v-poezi-sadok-vishneviy-kolo-hati-9355.html

2. https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-p-tichina-ne-buvav-ti-u-nashih-krayah-ga-shumlyat-blakit-moyu-dushu-obviyala-55848.html

Зарубіжна література

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/5.ppt

Англійська мова

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/5-англ.docx

Німецька мова

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/5nim.docx

Історія

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/5KL.doc

Математика

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/Математика-дистанційне-навчання-5клас.docx

Основи здоров’я

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/Автономна-ситуація.pptx

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/ЗАВДАННЯ-ДЛЯ-САМОКОНТРОЛЮ.docx

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/Завдання-1.docx

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/Наодинці-вдома.pptx

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/Завдання-4.docx

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/Безпечний-інтернет.ppt

Природознавство

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/5природознавство.docx

Фізична культура

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/фізична-культура.docx

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/фізкультура.docx

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/День-здоровя..odt

http://litsey-prosvita.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/фізкультура-4.odt