Аналіз анкетування педпрацівників

 1. Переважаюча тематика професійного зростання:
 2. Інклюзивне навчання
 3. Розвиток професійних компетентностей
 4. Підвищення кваліфікації  здійснювали в ЛОІППО, ЦПРПП, на EdEra,Prometeus
 5. На думку педагогів, у ліцеї створені умови для постійного підвищення кваліфікації, перешкод для саморозвитку немає.
 6. При розробці календарного планування вчителі використовують рекомендації МОН
 7. На уроці вчителі активно використовують групові, проєктні методи роботи, інтеграцію, з технічних засобів – проектор, мультиборд, мобільні додатки, підручники
 8. Використовують поточне, підсумкове, взаємооцінювання, самооцінювання( у початковій школі – формувальне оцінювання). Критерії оцінювання відповідають рекомендаціям МОН.З ними кожен вчитель ознайомлює  учнів на першому уроці. Критерії оцінювання оприлюднені на сайті ліцею
 9. Усі вчителі мають налагоджений зворотний зв’язок з учнями(через бесіду,відгук, сигнальні картки, опитування)
 10. Учителі проводять бесіди з учнями щодо дотримання академічної доброчесності
 11. Власний педагогічний досвід поширюють через блоги, участь у конференціях, тренінгах, майстер-класах, круглих столах
 12. Комунікацію з батьками учасників освітнього процесу налагоджено через проведення зборів, індивідуальних зустрічей, ZOOM-конференції, Viber
 13. Психологічний клімат ліцею сприяє співпраці педагогів, керівництво відкрите до спілкування, співпраці, враховує позицію й пропозиції педпрацівників
 14. 78% респондентів не задоволені організацією харчування в ліцеї.
 15. Педпрацівники брали участь у розробці Стратегії ліцею, річного плану роботи, Освітньої програми
 16. Опитування в ліцеї проводять щодо вибору учнями факультативів, основних предметів(відповідно до Типової програми.
 17. Алгоритм дій у разі нещасного випадку доведений до відома педагогів.
 18. Усі респонденти зазначила, що родзинка ліцею – в його «домашній атмосфері», згуртованому колективі

Аналіз анкетування учнів

1. 93% учнів подобається перебувати в ліцеї.
2. 70% учнів цілком задовольняє розклад.
3. Їжу в їдальні учні вважають смачною, але вносять пропозиції щодо удосконалення системи харчування.
4. Весь учнівський колектив поінформований про правила техніки безпеки та правила ліцею.
5. Перебуваючи в ліцеї, учні почуваються безпечно.
6. Керівництво відкрите до співпраці.
7. У ліцеї діє учнівське самоврядування і учні поінформовані про його роботу.
8. Учителі поважають учнів, допомагають їм у їх проханнях.
9. З критеріями оцінювання своїх досягнень, учнів на першому уроці знайомить вчитель-предметник.
10. Вчителі оцінюють учнів справедливо, оцінку аргументують, пояснюють.
11. Робота на уроці є різноманітною.
12. Учні брали участь у визначенні факультативів, є активними учасниками внутрішньоліцейних і класних заходів.
13. У школі чимало позаурочних заходів.