Безпека та комфорт понад усе

Ми створюємо безпечне, комфортне та мотивуюче освітнє середовище для навчання та праці

Команда 7.0

Адміністрація, педагогічний колектив та адміністративно господарський персонал – єдина команда

Управління школою

Ми формуємо відносини довіри, прозорості, дотримуємося етичних норм. Стратегія розвитку та система планування діяльності школи

Навчання

Ми дбаємо про відкриту, прозору і зрозумілу для учнів систему оцінювання їх навчальних досягнень

Проєкти

Ми спільно створюємо розвивальне та мотивуюче середовище для наших дітей

Батькам

Ми налагоджуємо конструктивну співпрацю з батьками. Надаємо доступ до публічної інформації

Є школи з сторічною історією, а є ті, в яких історією дихають навіть стіни. Саме до таких і належить наш ЛІЦЕЙ. Його історія, як закладу освіти, починається з 2018 року. "ПРОСВІТА" - не лише по-домашньому затишний, привітний острівок знань, а й молодий, але вже зорієнтований на майбутнє ліцей, де ціллю вважають дати учням саме практичні знання й уміння, де панує взаємоповага, де традиції поєднані з інноваціями, де кожна дитина є щасливою й успішною, де зважають на кожного.

Жанна Харчун - директорка школи ♥

Новини та події у школі

З 30.04.2020 РОКУ ЛІЦЕЙ “ПРОСВІТА” ЛМР ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІКЗАЯВКУ НА ЗАРАХУВАННЯ ВИ МОЖЕТЕ ЗАПОВНИТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ НИЖЧЕ.

Ліцей „Просвіта” Львівської міської ради – загальноосвітній заклад освіти І-ІІІ ступенів, створений в липні 2018 році.

Головна мета:

 • Вчитись і розвиватись

Головні завдання:

 • навчати
 • забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Ліцей “Просвіта” ЛМР у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.